Przedłużanie czasu pracy lampy projekcyjnej

 • Wymiana lampy
  Nie należy dotykać szklanych elementów lampy gołymi rękami. Natłuszczenie rękami szklanych elementów lampy powoduje miejscowe przegrzewanie szkła i może spowodować pękanie lampy. Dlatego zawsze należy przytrzymywać lampę za części z tworzywa sztucznego i w rękawiczkach lub przez czystą szmatkę. Przy montażu lamp wewnątrz obudowy projektora należy pamiętać o tym, aby śruby stabilizujące lampę dokręcać jedynie do pierwszego wyczuwalnego oporu. W pewnych przypadkach wymianie podlega tylko lampa wewnątrz modułu. Może to robić tylko przeszkolony serwis.

 • Wymiana i czyszczenie filtrów powietrza
  Niektórzy producenci dostarczają nowe filtry z każdą lampą. Zatkany filtr może spowodować przegrzewanie lampy i jej szybkie zużycie. Również pomiędzy wymianami lampy należy pamiętać o czyszczeniu filtrów powietrza co 50-200 godzin pracy, w zależności od zanieczyszczenia środowiska pracy.

 • Wyłączanie projektora
  Sposób przeprowadzenia tej czynności jest bardzo istotny dla przedłużenia czasu pracy lampy. Zawsze należy wyłączać projektor z użyciem przycisku „standby” na pilocie lub na obudowie projektora. Dzięki temu projektor przeprowadzi procedury chłodzenia które są dostosowane do typu lampy zastosowanej w danym modelu. Po zakończeniu chłodzenia (wentylatory przestają pracować), można odłączyć projektor od zasilania. Niektórzy producenci projektorów zalecają nawet odczekanie jeszcze kilku minut w celu dokładniejszego wychłodzenia elektroniki. Jedynie bardzo nieliczne projektory (np. Panasonic PT-LM1E) mają wbudowane podtrzymanie zasilania układu chłodzącego po odcięciu zasilania.

 • Przenoszenie projektora
  Po zakończeniu procesu chłodzenia należy odczekać kilka minut przed przenoszeniem projektora.

 • Używanie trybu ekonomicznego lampy
  Wiele projektorów może pracować w trybie normalnym I EKONOMICZNYM. Tryb ekonomiczny polega na pracy lampy z mniejszym poborem prądu i znacznie przedłuża jej żywotność. Jasność lampy w trybie ekonomicznym jest wprawdzie niższa, jednak należy go stosować wtedy, gdy to tylko możliwe.

Szukaj lampy

Prosimy podać nazwę projektora lub kod lampy.

FAQ

Dlaczego lampy do projektorów są tak drogie?

W porównaniu z cenami lamp do innych zastosowań, lampy do projektorów kosztują dużo. Dzieje się tak dlatego...

Kontakt

Logo Super AV
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel.032 217 01 12
tel.032 217 01 13
fax 032 217 01 14
www.super-av.pl
event.super-av.pl